Mediation

Mediator
Wanneer u een conflict heeft met een persoon, een bedrijf of een instantie en u komt er niet uit door met elkaar te praten, dan kunt u een beroep doen op onze mediation. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil onder de deskundige leiding van een derde persoon: de mediator. 
Wij stimuleren en begeleiden u bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaken daarbij het hele proces. Als onafhankelijke en onpartijdige derde persoon overleggen wij met beide partijen om gezamenlijk het probleem aan te pakken. De voorwaarde daarbij is dat beide partijen vrijwillig meewerken.

Allerlei conflicten
U kunt kiezen voor mediation wanneer er sprake is van arbeidsconflicten, familiezaken, echtscheidingen, burenruzies, consumentenzaken of bijvoorbeeld een verschil van mening met de gemeente of een andere overheidsinstantie. Zowel particulieren alsook bedrijven, instanties en overheden kunnen in plaats van een juridische procedure kiezen voor mediation.

Sneller en goedkoper
Naast dat mediation vaak goedkoper is dan procederen zorgt het er ook voor dat conflicten sneller worden opgelost en beide partijen weer verder kunnen. En doordat u zelf hebt meegewerkt aan de afspraken die zijn gemaakt houden alle partijen zich er vaak ook beter aan. Dat kan van groot belang zijn wanneer een goede relatie moet worden onderhouden zoals dat bij een echtscheiding met kinderen het geval is.

Ervaring
Mede door onze ervaring is het resultaat is vaak meer dan een oplossing alleen. Mediation zorgt voor tevredenheid bij alle partijen in het conflict. En dat is een groot verschil met rechtspraak waarbij de uitspraak in veel gevallen alleen positief uitpakt voor een van de partijen in het conflict.